Околна среда

„БУЛВАРИЯ АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ“ ЕООД е дружество, което въвежда и пуска на пазара в РБългария масла с търговски марки CYCLON, ROLOIL и MOTOR OIL. В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г.) и Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.), дружеството е организирало и прилага система за събиране и оползотворяване на отработени масла и извършва индивидуално изпълнение на задълженията си на основание Разрешение № ИНД-ОМ-01-00/27.02.2013 г., издадено от министъра на околната среда и водите. Системата обезпечава екологосъобразното управление на отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични масла.

 

Дружеството е изградило и оперира собствена площадка за съхраняване на събраните отработени масла, които впоследствие се насочват за оползотворяване в изпълнение на целите, заложени в законодателството по управление на отпадъците и предлага на своите клиенти услуга за обратно приемане на образуваните от тяхната дейност отработени масла.

 

В случай, че притежавате отработени масла, може да се обърнете към нас на телефон 02/825 88 23 или e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , за да се възползвате от организираната от нас система. ВСИЧКИ РАЗХОДИ по приемането, транспортирането и оползотворяването на отработените масла са за сметка на „БУЛВАРИЯ АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ” ЕООД.

 Get the Flash Player to see this rotator.